Ny funkis med sjæl som et ældre hus

Selve boligen består af to bygningsvolumener, som krydser hinanden, hvor det ene volume mod vejen er i to fulde plan, hvilket er et krav fra lokalplanen. Denne form skaber samtidig et privat og ugeneret uderum, hvor man undgår indbliksgener fra gaden. Huset er opført iht. funktionalismen, hvor “form følger funktion” med inspiration fra nogle af de første af lignende byggerier fra 1920’erne og 1930’erne. I projektet har det fra starten været vigtig at skabe et hjem med sjæl og stoflighed, og dette gøres bl.a. i form af materialevalget. I boligen er der med direkte indgang ude fra vejen indrettet tegnestue, som er adskilt fra den øvrige del af huset. Alle vinduer mod syd og vest er med solafskærmende glas for at undgå overtemperatur i rummene om sommeren.

Foto: Steffen Stamp

Projektet er omtalt i Bo Bedre (sep. 2018)

Type:Enfamiliehus
Beboelse:203 m2
Carport:63 m2
Beliggenhed:Odense
Status:Opført
Bygherre:Mia Maia & Jan Smidt
Arkitekt:A1 Tegnestue
Ingeniør:Ingeniørfirmaet Rævdal ApS