Tilbygning af Stærmose villa

Forslagets afsæt er bygherres ønske om at illustrere muligheden for at etablere en ny fløj indeholdende 3 tidssvarende værelser.

Husets strengente arkitektur er forsøgt bevaret i sin rene form, ved etablering af en transparent sammenkobling af den nye fløj til det eksisterende. Ligeledes sikres oplevelsen af køkkenet i den eksisterende bolig ved at der ikke tilføres yderligere åbninger i vægge, og samtidig ikke fjernes dagslys.

Den nye fløj er fastholdt i husets proportioner hvorved der skabes en rytmisk sammenhæng mellem nyt og oprindeligt. Den gennemgående ganglinie forstærker denne virkning yderligere samtidig med at gangliniens forlængelse virker naturlig for husets indretning. Eksisterende bolig fra 1980 har modtaget præmiering af Odense kommune for godt og smukt byggeri.

Type:Tilbygning
Beboelse:59 m2
Beliggenhed:Odense
Status:Skitseforslag
Bygherre:Privat
Arkitekt:A1 Tegnestue